Practische informatie

Voorwaarden
Om een LBL sessie te kunnen ondergaan, is het belangrijk voldoende inzicht te hebben in het eigen proces. dat betekent dat je aan jezelf hebt gewerkt bijvoorbeeld met regressietherapie.
Wij zijn beiden tevens geschoold in en ervaren als regressie-, reïncarnatie- en hypnotherapeut.
In het voorgesprek wordt duidelijk wat de ervaring van de cliënt is en wat nodig is. Hierin kijken we welke vragen belangrijk zijn om mee te nemen op deze reis.

Werkwijze
In een spirituele regressie ofwel LBL maak je vanuit een diepe ontspanning verbinding met je ziel, dat deel van jezelf dat blijft bestaan door levens heen en weet wat de reden is van je bestaan.
Je kunt op deze manier in contact komen met je levensplan en uitdagingen voor dit leven.
Aan de hand van gerichte vragen ga je in een LBL op zoek naar antwoorden. Je raakt hierdoor meer afgestemd op jezelf en de wereld om je heen.
Deze vorm van werken gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid, motivatie en zelfwerkzaamheid van de cliënt.

De Tijd
De tijd die we nodig hebben voor een volledige LBL sessie ligt tussen de 3 en 4 uur. Deze tijd is nodig om diep genoeg in trance te komen, voldoende informatie te verkrijgen, goed af te ronden en helder terug te komen in het hier en nu. Belangrijk is je te realiseren dat tijdens deze sessie het tijdsbesef verandert.

Ontwikkeling van deze Methode
Deze methode komt uit de V.S. en is ontwikkeld door Dr. Michael Newton. Hij heeft meer dan 30 jaar onderzoek gedaan onder ruim 7000 cliënten naar hun zielservaringen in de periode tussen de fysieke incarnaties.
De informatie die uit alle regressies naar voren komt vertoont veel overeenkomsten, ongeacht verschillen in achtergrond, religieuze overtuigingen, cultuur of ras.

De verdienste van Michael Newton is dat hij opnieuw een brug heeft weten te slaan van het aardse niveau naar het zielenniveau in deze tijd. Hiermee is het ervaren van deze dimensie binnen ieders bereik gekomen.

Als LBL therapeut, coach en trainer zijn wij opgeleid en gecertificeerd door het Michael Newton Instituut en verbonden aan de staf van TNI
The Michael Newton Institute for Life Between Lives Hypnotherapy: www.newtoninstitute.org

Dit betekent zinvolle contacten met collega’s op internationaal niveau, belangrijke uitwisseling, erkenning en kwaliteitswaarborg.

Voor meer informatie of een afspraak kun je bellen of mailen, zie contact pagina.