Life Between Lives Nederland

De Nederlandse vertegenwoordiging van het Newton Institute

 

Herken je deze vragen?

  • Waarom ben ik hier op Aarde, op deze plek en in deze situatie?
  • Waarom heb ik dit specifieke lichaam?
  • Is er angst voor de dood?
  • Is er leven na de dood?
  • Is de dood het einde van ons eigen ik?
  • Wat is de menselijke Ziel?
  • Welke reis maakt die ziel na het sterven?
  • Hoe krijg ik inzicht in patronen en verstrikkingen?
  • Wat kan ik leren uit vorige levens?

In de laatste jaren hebben we ruimschoots kunnen horen over bijna-dood ervaringen. Mensen vertellen hierbij over het zien van een lange tunnel met helder licht, waarna er ontmoetingen zijn met andere zielen.

 

Spirituele Regressie of Integratie

Life Between LivesTM therapie of LBL Hypnotherapie wordt ook wel Spirituele Regressie therapie of integratie genoemd en is afgekort bekend als LBL. In het Nederlands Leven Tussen Levens, maar we gebruiken de originele term van Michael Newton. Bij LBL werken we in het bestaan tussen de levens in, er vindt een ontmoeting plaats met je eigen Ziel en met de zielenwereld.

Het besef van je onsterfelijke identiteit geeft je een completer beeld van wie jij bent.

Lees meer: Spirituele Regressie of Integratie

De Reis van de Ziel

Wij zijn spirituele wezens die tijdelijk een menselijke vorm aangenomen hebben. Vanuit deze menselijke vorm maken we deze reis terug naar de ziel. Om op reis te kunnen, gaan we in een diepe ontspanning. Hierdoor kom je in een andere of meditatieve bewustzijnsstaat, die verder gaat dan bij de gangbare regressietherapie. Hiervoor zijn verschillende methoden mogelijk, zoals via de stem van de therapeut, d.m.v. visualisatie, met behulp van klanken zoals het hartritme van de drum of klankschalen. Ook wanneer je weinig ervaring hebt met deze werkwijze, zul je verrast zijn hoe snel je meegenomen zult worden in de trancereis.

Lees meer: De Reis van de Ziel

Michael Newton

Michael Newton

Deze vorm van Spirituele Regressie is een bijzondere ontwikkeling binnen de regressie-, reïncarnatie- en hypnotherapie.

Deze methode komt uit de V.S. en is ontwikkeld door Michael Newton. Hij heeft meer dan 30 jaar onderzoek gedaan onder ruim 7000 cliënten naar hun zielservaringen in de periode tussen de fysieke incarnaties. De informatie die uit alle regressies naar voren komt vertoont veel overeenkomsten, ongeacht verschillen in achtergrond, religieuze overtuigingen, cultuur of ras.

Lees meer: Michael Newton

Voorbereiding

Om een LBL sessie te kunnen ondergaan, is het belangrijk voldoende inzicht te hebben in het eigen proces, dat betekent dat je aan jezelf hebt gewerkt. Wanneer je geen ervaring hebt met hypnose of reïncarnatie therapie, is het als voorbereiding nodig dit eerst te ondergaan. Door dit voorwerk eerst te doen krijgen we inzicht in hoe je reageert op hypno- en regressie technieken. Dit is de basis die nodig is voor een langere en diepere LBL sessie. 

Lees meer: Voorbereiding

Bijna Dood Ervaringen

In de laatste jaren hebben we ruimschoots kunnen horen over bijna-dood ervaringen. Een bijna-doodervaring is altijd in het zielenplan opgenomen en heeft niets met sterven te maken. In tegendeel, het heeft alles met ontwaken te maken, met het verruimen van je blik.

De meeste mensen veranderen na zo’n ervaring. Niemand keert ‘toevallig’ terug na een BDE. De voortgang van het leven is dus al voorzien.

Lees meer: Bijna Dood Ervaringen

Fantasie of Werkelijkheid

Schilderij "Journey into the soulworld"

We hebben verschillende bewustzijnslagen, ook al zijn we ons dat vaak niet bewust.

Normaalgesproken zijn we in ons dagbewustzijn. Het is goed je te realiseren dat onze herinneringen - inclusief onze vorige levens - opgeslagen zijn in ons onderbewuste.

Lees meer: Fantasie of Werkelijkheid

Login Form